top of page

INTAKE , OBSERVATIE , PALPATIE

Voordat ik een afspraak met u vastleg, vraag ik u een Intake formulier in te vullen.

Hierdoor krijg ik al een beter beeld van de situatie en kan ik contra- indicaties uitsluiten, waardoor massage niet mogelijk zou zijn.

Hierna volgt een Intake gesprek bij u thuis waar we dit overlopen. 

Tevens zal ik een grondige Observatie van uw hond uitvoeren om evt. aandachtspunten op te merken. 

Hierbij kijk ik o.a. naar de lichaamsbouw zoals gewichtsverdeling links/ rechts, samenwerking voorhand/ achterhand, voorwaartse en opwaartse bewegingen

Samen spelen
AD570ST-Autosticker-set-met-24-hondenpootjes.png

Pas hierna volgt het 1e lichamelijke contact :

Na de grondige Observatie volgt de Palpatie.

Hierbij voel ik het lichaam af naar o.a. temperatuurverschillen, spierspanning, etc.

Zo kan ik dit vergelijken met de eerdere aandachtspunten uit de observatie en merk ik 

welke lichaamsdelen gevoelig zijn.

Dit is zeer belangrijk voor ik aan een eerste sessie begin.

Voor vertrouwen te winnen is het natuurlijk niet bevorderlijk wanneer de eerste aanraking op een gevoelige plaats is!

Wanneer uw hond het toe laat, kunnen we hierna starten met de (kennismaking) sessie

De eerste sessie kan voor de ene hond als ontspannend worden ervaren, waardoor ik een 

volledige / deelmassage kan uitvoeren.

Voor een drukke / angstige hond zal die eerste aanraking vaak al veel zijn en stresserend. 

Hierdoor beperk ik mij meestal in de eerste sessie tot enkel het "Bewust aanraken".

Dit om het vertrouwen op te bouwen.

AD570ST-Autosticker-set-met-24-hondenpootjes.png
Portrait Dog's
Hond die om de hoek kijkt
bottom of page